Məişət Maye Qaz QSC şirkəti üçün web sayt

Məişət Maye Qaz QSC şirkəti üçün Template üzərinə qurduqumuz web sayt


Client:Məişət Maye Qaz QSC

Date:2016-04-29

Link:Məişət Maye Qaz QSC

Type:web sayt

Design:

Development:Oruc Seyidov

Content:

Seo:

Məişət Maye Qaz QSC şirkəti üçün Template üzərinə qurduqumuz web sayt

Məişət Maye Qaz QSC şirkəti üçün web sayt


1959-cu ildə Azərbaycan SSR Nazirlər sovetinin qərarına əsasən Maye Qazın Nəqli və Təchizi üzrə İstehsalat Birliyi yaranmışdır.  1997-ci il dekabrın 1-də Prezident H.Əliyevin 700 saylı sərəncamına əsasən İstehsalat Birliyi ləğv olunmuş və İstehsalat Birliyinin özəlləşdirilməsi ilə əlaqədar onun bazasında Səhmdar Cəmiyyət yaradılması haqqında qərar qəbul olunmuşdur.  1998-ci il aprel ayının 22-də Respublika Dövlət Əmlak Komitəsinin sərəncamına əsasən Bakı, Bərdə, Yevlax, Əli-Bayramlı, Siyəzən, Horadiz, Masallı və İstehsalat Birliyinin bazasında “MƏİŞƏT MAYE QAZ” ATSC yaradılması haqqında qərar qəbul edilmiş, 1999-cu ilin fevral ayından SƏHMDAR CƏMİYYƏT kimi fəaliyyətə başlamışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30.04.2007-ci il tarixli fərmanına əsasən bir pəncərə prinsipi ilə Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirlyi Bakı şəhəri Vergilər Departamenti Hüquqi şəxslərin Dövlət Qeydiyyatı İdarəsinin 24.05.2012-ci il tarixli çəxarışı və 2002334681 saylı qeydiyyatı ilə Məişət Maye QazAçıq Səhmdar Cəmiyyəti Məişət Maye QazQapalı Səhmdar Cəmiyyətinə çevrilmişdir.

Məişət Maye Qaz QSC şirkəti üçün  web sayt