Oyunlar Satdıran E-ticarət Saytları üçün Rəqabət Şikayəti İstəndi

Rəqabət Məclisinin başlatdığı istintaq daxilində nəhəng e-ticarət saytları üçün cəza tələbində oldu. Daha əvvəl Aral'ı paylamasını etdiyi oyunların p


Oyunlar Satdıran E-ticarət Saytları üçün Rəqabət Şikayəti İstəndi

Oyunlar Satdıran E-ticarət Saytları üçün Rəqabət Şikayəti İstəndi

Rəqabət Məclisinin başlatdığı istintaq daxilində nəhəng e-ticarət saytları üçün cəza tələbində oldu.
Daha əvvəl Aral'ı paylamasını etdiyi oyunların pərakəndə satışını həyata keçirən bəzi şirkətlərin bahalı oynama etməsi səbəbiylə istintaq açılmış, nəhəng e-ticarət saytları haqqında cəza tələb etmişdi. Rəqabət Qanununun 4. maddəsi çərçivəsində edilən araşdırmalar nəticəsində D & R, Vətən Kompüter, Teknosa, Kliksa və Gold haqqında 'pul cəzası' ödənişləri mövzusunda təklif gəldi. Bu şirkətlər xaricində adı keçən Vətən Kompüter və Bimeks'in söz mövzusu qanunları pozduğuna dair kafi təsbitlərdə edilmədiyi səbəbiylə cəza verilməsi önerilmedi. Vestel və Philips Türkiyə üçün də inzibati pul cəzaları təklif edildi.

4054 saylı qanunun 4. maddəsində belə bir ifadə yer alır: "Müəyyən bir mal və ya xidmət bazarında, birbaşa və ya bilvasitə olaraq rəqabəti maneə törətmə, BOZMA ya da məhdudlaşdırmaq məqsədini daşıyan və ya bu təsiri doğuran yaxud doğura biləcək xüsusiyyətdə olan təşəbbüslər arası razılaşmalar, uyğun tədbirlər və təşəbbüs birliklərinin bu cür qərar və hərəkətləri hüquqa zidd və qadağandır. "

Rəqabət Məclisinin 9 noyabr tarixində son qərarını şərhi gözlənilir.